VÄXEL:
AKUT FELANMÄLAN:

Byggnad 133 – Hedenbrovägen 12

Om fastigheten

Byggnaden kallas L Huset och hyrs ut som kontorslokaler och bostäder.

Den totala ytan är 203 kvm

Den uthyrda ytan är 43 kvm

Information

Yta: 203 kvm
Uthyrd yta: 43 kvm
Kontorslokaler och bostäder.

Hyresgäster

Riksbyggen