VÄXEL:
AKUT FELANMÄLAN:

Byggnad 131 – Hedenbrovägen 2

Om fastigheten

Byggnad 131 är en skolbyggnad och hyrs ut som kontorslokaler.

Den totala ytan är 8082 kvm

Den uthyrda ytan är 6316 kvm

Information

Yta: 8082 kvm
Uthyrd yta: 6316 kvm
Kontorslokaler

Hyresgäster

PR rit och reklam
Fria Emilia
Migrationsverket
Winternet
Bodens kommun
Socialförvaltningen Boende och stöd
Kultur-, fritid-, och ungdomsförvaltningen