VÄXEL:
AKUT FELANMÄLAN:

Byggnad 129 – Hedenbrovägen 6

Om fastigheten

Byggnaden heter Skolbyggnaden och den hyrs ut som kontorslokaler.

Den totala ytan är 3638 kvm

Den uthyrda ytan är 3599 kvm

Information

Yta: 3638 kvm
Uthyrd yta: 3599 kvm
Kontorslokaler

Hyresgäster

Region Norrbotten
PEAB Asfalt