VÄXEL:
AKUT FELANMÄLAN:

Byggnad 127 – Norrbottensvägen 2

Om fastigheten

Byggnaden heter Hudkliniken och hyrs numer ut som kontorslokaler.

Den totala ytan är 3359 kvm

Den uthyrda ytan är 2532 kvm

Information

Yta: 3539 kvm
Uthyrd yta: 3335 kvm
Kontorslokaler

Hyresgäster

Silentium
Fortverket