VÄXEL:
AKUT FELANMÄLAN:

Byggnad 122 – Hedenbrovägen 16

Om fastigheten

Byggnad 122 kallas Patologen och hyrs numer ut som kontorslokaler.

Den totala ytan är 3447 kvm

Den totala uthyrda ytan är 3447 kvm

Hyresgäster är:

  • Fortifikationsverket

Information

Yta: 3447 kvm
Uthyrd yta: 3447 kvm
Kontorslokaler

Hyresgäster

Fortifikationsverket